ITSM Diensten

ITSM Diensten

ITSM Consultancy geeft onze klanten onafhankelijk advies over strategische IT vraagstukken. Pink Elephant geeft richting bij het transformeren van uw IT organisatie binnen de kennisdomeinen IT Service Management, Projectmanagement, IT Governance en IT Security. Onze adviesdiensten zijn hierbij compleet in lijn met onze Best Practice benadering.

Onze consultants adviseren oplossingen die voortkomen uit industrie standaarden (Best Practices), en zijn naast hun ervaring allemaal gecertificeerd als onafhankelijk consultant. In combinatie met onze marktkennis, helpt Pink Elephant organisaties grip en controle te krijgen over hun IT landschap en de kwaliteit van de IT dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn hierbij leidend en meetbaar. Binnen de verschillende specialisaties meet Pink Elephant daarom altijd op basis van CMMI volwassenheidsniveaus. Met Pink Elephant ITSM Consultancy boekt u daarom altijd aantoonbaar succes.

Pink Elephant ITSM Adviesdiensten

Een van de diensten die Pink Elephant aanbiedt, is consultancy van opdrachtgevers op het gebied van Service Management, Project Management en IT Governance. Van diagnose / assessment, advisering, ontwikkeling van visie & strategie tot implementatie en nazorg. Pink Elephant biedt totaaloplossingen, maar desgewenst ook losse specifieke kennis. Met als doel processen zo in te richten dat deze bijdragen aan de winstgevendheid van de organisatie. Hieronder een greep uit ons aanbod. Neemt u voor uw specifieke vragen contact met ons op.

ITIL® Maturity Level Benchmark

De ITIL® Maturity Level Benchmark (PinkSCAN) helpt organisaties bij het maken van keuzes bij het realiseren van procesverbeteringen. Door middel van een assessment wordt een diagnose gemaakt van het huidige volwassenheidsniveau van (de processen in) de organisatie. Het model is ontwikkeld om planmatig processen te verbeteren door middel van evolutionaire groei.  Onderdeel van het assessment is onder andere. een SWOT analyse en interviews aan de hand van gestandaardiseerde vragenlijsten en open vragen. Met de uitkomsten van het assessment wordt samen met uw management team  een zogenaamd ITSM Strategic Roadmap opgesteld wat te bewandelen route is om beoogd resultaat te bereiken.  Deze wordt vervolgens vertaald naar een planning voor de kortere termijn met concrete verbeterprojecten en –acties.

Business Process Management

Business Process Management is de vlag waaronder het geheel valt van het inrichten, besturen en verbeteren van de processen waarmee de organisatie aan haar klantbehoeften wil voldoen. Pink Elephant kan uw organisatie ondersteunen bij het gehele spectrum:

 • Business Process (re-) Design: analyse, ontwikkeling & testen;
 • Business Process Modeling: het procesmatig vastleggen (modelleren) van de activiteiten;
 • Business Process Intelligence: dashboard ontwikkeling;
 • Business Process Management: het waarborgen van de performance, o.a. Balanced Score Cards en Visual management.

ITSM Verandermanagement

Of het nu kleinschalige veranderingen betreft op project niveau, of grootschalige (cultuur)transformaties: een implementatie zal alléén succesvol zijn indien uw organisatie oog heeft voor verandermanagement. In onze veranderaanpak zijn de principes verankerd van het Change Acceleration Process van GE /  Kotler en leiderschapsprincipes van Stephen Covey. Pink Elephant kan uw organisatie adviseren en ondersteunen, over wat in gegeven situatie de beste veranderstrategie is.

Onze kwalificaties

Pink Elephant is sinds 1980 de voorloper geweest in het professionaliseren van de ITSM industrie op het gebied van Service Management (ITIL®) en Projectmanagement (PRINCE2®). Pink Elephant opereert hierbij compleet ‘vendor’ onafhankelijk, met hoogopgeleide en -gekwalificeerde Pinkers die uw organisatie de beste ondersteuning kunnen bieden voor IT vraagstukken.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer