De ITSM Visie

De ITSM Visie

De ITSM Visie – Waar willen we naartoe?

De eerste fase van onze ITSM Implementatie Model bestaat uit het definiëren van een visie die in lijn is met de strategische doelstellingen van de organisatie. Het belang van het duidelijk omkaderen van de gewenste situatie moet niet worden onderschat. Ten eerste omdat het de opdrachtgever dwingt om goed na te denken over de beweegredenen om dit project te starten. Ten tweede geeft de visie ook een duidelijk beeld voor alle betrokkenen in dit project van de te behalen doelstellingen. Welke resultaten zijn uiteindelijk op de lange termijn belangrijk?

Deze eerste fase – waarbij een heldere visie gedefinieerd wordt – is vaak van cruciaal belang voor een succesvolle ITSM implementatie. De ITSM visie geeft immers richting aan het project, maar bereidt ook alle betrokkenen voor de komende verandering. In die zin is het ook een belangrijke stap in het organisatieveranderingsproces. Door alle stakeholders te betrekken bij deze fase, en goed te informeren, zal de bereidheid om te veranderen alleen maar verder toenemen.

Het op papier zetten van de ITSM Visie blijkt in de praktijk echter vaak geen eenvoudige opgave. Toch is het wenselijk om dat op deze manier te doen, zodat alle betrokkenen zich kunnen identificeren met de doelstellingen van Service Management en de redenen waarom dit project gestart wordt. In deze fase is het belangrijk om zowel de stakeholders van IT als de stakeholders van de Business te betrekken. Eventueel kunnen zelfs outsourcing partners een rol hierin spelen.

Enkele Visie Statements van Projecten waar Pink Elephant aan meegewerkt heeft zijn:

 

Elke visie op zichzelf is correct, zolang de stakeholders uit de organisatie zich hierin herkennen en de visie belangrijk gevonden wordt door alle betrokkenen. De Visie statement is daarbij gedurende het project een herinnering waar de organisatie naartoe gaat.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Office Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer