PRINCE2® Project Management

PRINCE2® Project Management

PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van projecten. Dat is grotendeels te danken aan het feit dat PRINCE2® werkelijk generiek is: de methode kan bij ieder project worden toegepast, ongeacht de schaal, het soort, de organisatie, het land of de cultuur van het project. Het intellectuele eigendom van PRINCE2® ligt nog steeds bij het AXELOS.

PRINCE2® realiseert dit door de management-aspecten van het projectwerk te scheiden van de bijdragen van specialisten, zoals ontwerp, bouw, implementatie etc. De specialistische aspecten van ieder soort project kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in de PRINCE2® methode en zetten, in combinatie met PRINCE2®, een stevig raamwerk voor het projectwerk neer.

Omdat PRINCE2® generiek is en gebaseerd op beproefde principes, kunnen organisaties die de methode als standaard gaan hanteren het vermogen en de volwassenheid van hun organisatie op diverse terreinen verbeteren: bedrijfsverandering, IT, overnames, productontwikkeling, et cetera.

Wat doet een Project Manager?

Om iets te kunnen beheersen, moet er een plan zijn. Het is de Project Manager die de opeenvolging van activiteiten plant om een IT omgeving te bouwen en uitwerkt welke netwerken en hardware daar voor nodig zijn.

Het is misschien mogelijk om de IT omgeving compleet zelf te bouwen, maar het vak ‘managen’ betekent dat een gedeelte van het werk wordt gedelegeerd aan anderen. Kunnen delegeren is belangrijk bij iedere vorm van management. Bij Project Management is het nog weer extra belangrijk omdat projecten per definitie hogere risico’s kennen.

Als het gedelegeerde werk eenmaal in gang gezet is, gaat het er vervolgens om dat dit werk op de afgesproken wijze uitgevoerd wordt. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Project Manager om te bewaken dat het werk goed in overeenstemming is met het plan.

Het PRINCE2® Framework

De PRINCE2® methode pakt projectmanagement aan met vier geïntegreerde elementen: principes, thema’s, processen en de projectomgeving.

 1. De Principes: De PRINCE2® Principes zijn verplichte richtlijnen die bepalen of het project echt wordt gemanaged volgens PRINCE2®. Er zijn zeven principes en als deze niet allemaal worden toegepast, is het geen PRINCE2® project.
 2. De Thema’s: De PRINCE2® thema’s beschrijven aspecten van projectmanagement waarvoor voortdurend en gelijktijdig aandacht moet zijn gedurende het gehele project. De zeven thema’s verklaren de specifieke behandeling die PRINCE2® voorschrijft.
 3. De Processen: de PRINCE2® processen beschrijven een stapsgewijze voortbeweging door de levenscyclus van het project, van het opstarten tot het afsluiten van een project.
 4. De Projectomgeving: Het laatste onderdeel van PRINCE2® beschrijft hoe PRINCE2® op maat te maken valt voor een specifieke projectomgeving.

De 4 elementen van PRINCE2® werken allemaal samen om het optimale resultaat (een succesvol project) te realiseren.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer