Afsluiten van een Project (AP)

Afsluiten van een Project (AP)

Het doel van het proces Afsluiten van een Project (AP) is het creëren van een eenduidig moment waarop de acceptatie van het eindresultaat wordt bevestigd. Tevens dient te worden vastgesteld dat de doelstellingen zijn gerealiseerd welke zijn afgesproken in de projectinitiatiedocumentatie (origineel plus goedgekeurde wijzigingen). Ook moet er overeenstemming zijn dat het project niets meer bij te dragen heeft aan het eindresultaat.

Het proces Afsluiten van een Project beschrijft de werkzaamheden die door de Projectmanager moeten worden verricht, zodat de Stuurgroep het project op een goede manier kan afsluiten. Een project heeft een goede afsluiting nodig zodoende omdat anders het risico bestaat dat opgebouwd draagvlak en acceptatie mogelijk verloren gaan. Hierbij wordt ook gekeken hoe de projectresultaten (projectproducten/diensten) in beheer genomen kunnen worden en mogelijke aanbevelingen en vervolgacties worden opgesteld. Tevens wordt het Batenreviewplan geactualiseerd om nog te realiseerde en/of gerealiseerde baten inzichtelijk te maken.

Context proces Afsluiten van een Project

Normaliter wordt het proces Afsluiten van een Project getriggerd door het proces Beheersen van een Fase. Maar mocht er vanuit een afwijking bijvoorbeeld worden besloten dat een project vervroegd wordt afgesloten, wordt het proces Afsluiten van een Project geïnitieerd door een direct besluit van de Stuurgroep zelf. De activiteiten van het proces Afsluiten van een Project moeten bewust en afzonderlijk worden gepland in het laatste Uitvoeringsfase. Dit proces geeft input voor de projecteindebeoordeling van de Stuurgroep.

De activiteiten van Afsluiten van een Project bestaan uit:

 • Geplande afsluiting voorbereiden
 • Voortijdige afsluiting voorbereiden
 • Producten overdragen
 • Project evalueren
 • Projectafsluiting aanbevelen

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de…

  Lees meer
 • Scaled Agile Framework (SAFe)

  Deze 2-daagse training biedt je de kennis die nodig is om een agile transformatie te leiden volgens het Scaled Agile…

  Lees meer
 • PRINCE2 Agile Practitioner

  Deze cursus is ontwikkeld als reactie op de vraag uit de markt. PRINCE2 Agile biedt meer structuur, bestuur en controle…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer