Beheersen van een Fase

Beheersen van een Fase

Het doel van het proces Beheersen van een Fase (BF) is het opdragen en monitoren van de uit te voeren werkzaamheden, afhandelen van issues, rapporteren van de voortgang aan de Stuurgroep. Tevens het uitvoeren van mogelijke corrigerende acties zodat het project binnen de overeengekomen toleranties blijft.

Dit proces beschrijft het dagelijkse management van de Projectmanager gedurende de verschillende fasen van het project. Dit zodoende dat het projectmanagementteam zich kan richten op het opleveren van de afgesproken producten en/of diensten. Indien er een wijziging gewenst is zal de consequentie en dus impact door de Projectmanager onderzocht worden en mogelijk geëscaleerd worden richting de Stuurgroep.

Context proces Beheersen van een Fase

Het proces Beheersen van een Fase start zodra de Stuurgroep het Faseplan van de betreffende fase heeft goedgekeurd. In het proces Beheersen van een Fase stuurt de Projectmanager de Teammanager aan, wiens werkzaamheden zijn beschreven in het proces Managen Productoplevering. De interfaces tussen de beide processen zijn vastgelegd in de diverse activiteiten waarbij werkpakketen key zijn.

De activiteiten van het Proces Beheersen van een Fase bestaan uit:

 • Werkpakket autoriseren
 • Status Werkpakket beoordelen
 • Issues en risico’s verzamelen en beoordelen
 • Status fase beoordelen
 • Corrigerende maatregelen nemen
 • Hoofdpunten rapporteren
 • Issues en risico’s escaleren
 • Afgeronde Werkpakketten ontvangen

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer
 • Agile Projectmanagement (PM) Foundation

  Agile Project Management (AgilePM®) is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van…

  Lees meer
 • MSP Practitioner

  Managing Successful Programmes, oftewel MSP®, is net als PRINCE2® afkomstig van het Engelse AXELOS. Als besturingsmodel voor programma’s sluit MSP®…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Master

  Deze tweedaagse Agile SCRUM Master training combineert Agile-methoden en Scrum praktijken met praktische opdrachten. De training geeft inzicht in de…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer