Thema Business Case

Thema Business Case

Het document de Business Case vormt de zakelijke rechtvaardiging voor een project. Het is voor een project essentieel om te bepalen wat de kosten zijn ten opzichte van de opbrengsten van een project. Daarbij moeten ook de beoogde projectresultaten in het oog gehouden worden in combinatie met de mogelijke risico’s. Wegen de risico’s of verwachte kosten niet op tegen de (verwachte) opbrengst, dan is er geen Business Case voor het project en is er geen goede reden om door te gaan met het project.

Blijkt gedurende de uitvoering dat er geen valide business case meer is voor een project, dan moet het project alsnog gestopt worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een plotselinge innovatie of update, waardoor de verwachte opbrengsten van een project plotseling aanzienlijk dalen. Wel is het mogelijk het project te continueren in een andere vorm, mits hier wel een valide Business Case voor is.

De Business Case wordt opgesteld aan het begin van het project, maar moet gedurende de looptijd steeds geactualiseerd en bijgehouden worden. Van alle stakeholders in het project wordt verwacht dat zij de informatie aanleveren om een goede Business Case te kunnen houden.

Definities Business Case

Binnen het kader van de Business Case is het belangrijk om eenduidige terminologie te gebruiken. In het geval van PRINCE2® zijn de volgende uitgangspunten:

 • Output: Ieder specialistisch product of specialistische dienst van het project dat wordt opgeleverd.
 • Uitkomst: Effect van een verandering die voortkomt uit het gebruik van de output van het project.
 • Bate: Een meetbare verandering als gevolg van de uitkomst, die als positief wordt ervaren door een of meer stakeholders (NB: de Engelse term is ‘benefit’)
 • Negatieve Bate: Een meetbare verandering als gevolg van de uitkomst die als  negatief wordt ervaren door een of meer stakeholders

De output van een project stelt organisaties in staat een gewenst eindresultaat op te leveren voor alle belanghebbenden.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • Lean IT Foundation Online

  Lean IT Foundation training U wilt uw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Dan is Lean IT…

  Lees meer
 • MSP Practitioner

  Project Management MSP® Practitioner Managing Successful Programmes, oftewel MSP®, is net als PRINCE2® afkomstig van het Engelse AXELOS. Als besturingsmodel…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Foundation

  Agile® / SCRUM Foundation Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2 Practitioner training PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • Whitepaper Agile Project Management

  Whitepaper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Lees meer
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer