Initiëren van een Project (IP)

Initiëren van een Project (IP)

Doel van het proces Initiëren van een Project (IP) is het leggen van een goede basis voor het project, waarbij de organisatie zich bewust wordt van het werk dat verzet moet worden om het projectresultaat op te leveren, voordat een grote uitgave wordt toegezegd.

Draagvlak is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het realiseren van een succesvol project. Hieraan moet vanaf het begin van het project worden gewerkt. Helderheid over wat moet worden bereikt, waarom, door wie en op welke wijze is daarvoor nodig. Ook moet duidelijk worden wie waarover mag beslissen, welke investeringen en risico’s met het project zijn gemoeid en hoe de kwaliteitsverwachtingen worden gerealiseerd. Afspraken moeten worden gemaakt over hoe omgegaan wordt met issues, risico’s en wijzigingen en hoe de voortgang gemeten en gerapporteerd wordt.

Context initiëren van een PRINCE2® Project

Initiëren van een project begint na autorisatie van de initiatie door de Stuurgroep in het proces Sturen van een Project (SP). Het proces Initiëren van een Project is het tweede proces in het procesmodel. Het is echter het eerste proces in het project. Het eerste proces in het procesmodel is het proces Opstarten van een Project (OP), maar dit proces vindt plaats vóór de eigenlijke start van het project. Vanuit het proces Initiëren van een Project wordt het proces Managen Faseovergang (MF) aangestuurd.

Het proces IP begint met het opstellen van de strategieën voor risicomanagement, configuratiemanagement, kwaliteitsmanagement en communicatie. Het Projectplan wordt opgesteld en de projectbeheersing wordt overeengekomen. De Business Case wordt getoetst en nader gespecificeerd. Het Risicoregister wordt ingericht en de risico’s worden opnieuw beoordeeld en bijgewerkt. Tot slot wordt de Projectinitiatiedocumentatie samengesteld en wordt het proces Managen van een Faseovergang geïnitieerd om het Faseplan voor de eerste uitvoeringsfase op te stellen en de initiatiefase te evalueren. De werkzaamheden hebben een logische volgorde in de tijd, maar kunnen voor een deel ook iteratief zijn.

Proces Initiëren van een Project

De doelstelling van het proces Initiëren van een Project is om ervoor te zorgen dat een basiscontract wordt opgesteld voor het gehele project, in de vorm van een Projectinitiatiedocumentatie. Ook moet er een Faseplan voor de (eerste) uitvoeringsfase worden opgesteld met gedetailleerde afspraken over wie wat, wanneer en op welke wijze realiseert tijdens deze eerste uitvoeringsfase. Het basiscontract en Faseplan kunnen zowel formeel als informeel worden overeengekomen. Het verdient echter de voorkeur het basiscontract schriftelijk vast te leggen. De ervaring leert dat de herinnering over wat mondeling is overeengekomen na weken, en soms al na dagen, sterk kan verschillen, vooral als in de tussentijd de omstandigheden veranderen.

De activiteiten van het proces Initiëren van een Project bestaan uit:

 1. Risicomanagementstrategie opstellen.
 2. Configuratiemanagementstrategie opstellen.
 3. Kwaliteitsmanagementstrategie opstellen.
 4. Communicatiemanagementstrategie opstellen.
 5. Projectbeheersing opzetten.
 6. Projectplan maken.
 7. Business Case aanscherpen.
 8. Projectinitiatiedocumentatie samenstellen.

Alle activiteiten van het proces Initiëren van een Project hangen nauw met elkaar samen (zie bovenstaande afbeelding).

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • Agile/SCRUM Master

  Deze tweedaagse Agile SCRUM Master training combineert Agile-methoden en Scrum praktijken met praktische opdrachten. De training geeft inzicht in de…

  Lees meer
 • PRINCE2 Agile Practitioner

  Deze cursus is ontwikkeld als reactie op de vraag uit de markt. PRINCE2 Agile biedt meer structuur, bestuur en controle…

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Product Owner

  Deze tweedaagse Agile SCRUM Product Owner training combineert Agile-methoden en Scrum praktijken met praktische opdrachten. De training geeft inzicht in…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • Whitepaper Agile Project Management

  Whitepaper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Lees meer
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer