Managen Productoplevering

Managen Productoplevering

Het doel van het proces Managen Productoplevering (MP) is het beheersen van de relatie tussen de Projectmanager en Teammanager(s) door formele eisen te stellen aan acceptatie, uitvoering en oplevering van het projectenwerk.

Dit proces gaat uit van een werkverdeling waarbij de Projectmanager de Teammanager werkzaamheden opdraagt op basis van duidelijke Werkpakketten. Het is mogelijk dat de Teammanager zelf het werkpakket uitvoert of onderdeel is van een groter team wat het werkpakket uitvoert, waarbij hij verantwoordelijk is voor de realisatie van het werkpakket. Mocht de Teammanager niet deze verantwoordelijkheid kan dragen, kan de Projectmanager de taken binnen het werkpakket delegeren en blijft de Projectmanager zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het werkpakket. De Projectmanager heeft dan een dubbelrol namelijk die van Projectmanager en Teammanager.

Context proces Managen Productoplevering

Het proces Managen Productoplevering is gelinkt aan het proces Beheersen van een Fase. Het grote verschil is dat er in het proces Managen Productoplevering geredeneerd vanuit de Teammanager.

Binnen het proces Managen Productoplevering gaat het erom dat de Teammanager bevestigt dat er een gemeenschappelijk beeld is over hetgeen moet worden opgeleverd en na de uitvoering de gevraagde producten oplevert aan de Projectmanager. Uiteraard wel op basis van duidelijk verwoordt uitvoerend werk in de Werkpakketten door de Projectmanager. Belangrijk is dat de verschillende activiteiten/ werkzaamheden in het proces Managen Productoplevering niet per se uitgevoerd hoeven te worden op de PRINCE2®- methode. Door de splitsing van de processen Managen Productoplevering en Beheersen van een Fase is integratie met bijvoorbeeld teams die werken volgens een Agile methode mogelijk gemaakt.

De activiteiten van het Proces Managen Productoplevering bestaan uit:

 • Werkpakket aannemen
 • Werkpakket uitvoeren
 • Werkpakket opleveren

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation – e-learning

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmanagement methodiek die de professionalisering van projecten vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op…

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer