Managen Productoplevering

Managen Productoplevering

Het doel van het proces Managen Productoplevering (MP) is het beheersen van de relatie tussen de Projectmanager en Teammanager(s) door formele eisen te stellen aan acceptatie, uitvoering en oplevering van het projectenwerk.

Dit proces gaat uit van een werkverdeling waarbij de Projectmanager de Teammanager werkzaamheden opdraagt op basis van duidelijke Werkpakketten. Het is mogelijk dat de Teammanager zelf het werkpakket uitvoert of onderdeel is van een groter team wat het werkpakket uitvoert, waarbij hij verantwoordelijk is voor de realisatie van het werkpakket. Mocht de Teammanager niet deze verantwoordelijkheid kan dragen, kan de Projectmanager de taken binnen het werkpakket delegeren en blijft de Projectmanager zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het werkpakket. De Projectmanager heeft dan een dubbelrol namelijk die van Projectmanager en Teammanager.

Context proces Managen Productoplevering

Het proces Managen Productoplevering is gelinkt aan het proces Beheersen van een Fase. Het grote verschil is dat er in het proces Managen Productoplevering geredeneerd vanuit de Teammanager.

Binnen het proces Managen Productoplevering gaat het erom dat de Teammanager bevestigt dat er een gemeenschappelijk beeld is over hetgeen moet worden opgeleverd en na de uitvoering de gevraagde producten oplevert aan de Projectmanager. Uiteraard wel op basis van duidelijk verwoordt uitvoerend werk in de Werkpakketten door de Projectmanager. Belangrijk is dat de verschillende activiteiten/ werkzaamheden in het proces Managen Productoplevering niet per se uitgevoerd hoeven te worden op de PRINCE2®- methode. Door de splitsing van de processen Managen Productoplevering en Beheersen van een Fase is integratie met bijvoorbeeld teams die werken volgens een Agile methode mogelijk gemaakt.

De activiteiten van het Proces Managen Productoplevering bestaan uit:

 • Werkpakket aannemen
 • Werkpakket uitvoeren
 • Werkpakket opleveren

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer