Op maat maken voor de projectomgeving

Op maat maken voor de projectomgeving

Een van de kenmerken van een project is dat de verandering uniek is. Het zou ieder geval uniek genoeg moeten zijn om deze verandering niet in de lijn te beleggen. Dit betekent dat er in principe geen project gelijk is aan de ander. Denk eens aan ophanging in lijn of programma, groot of klein project, een of meerdere organisaties en verschil in type projecten. Leg dat naast het feit dat geen Projectmanager, Opdrachtgever of projectomgeving hetzelfde is en daarom het project op maat gemaakt moet worden aan zijn omgeving.

Het op maat maken van een PRINCE2®-project gaat in op het passend maken van het gebruik van PRINCE2® voor een bepaald project, zodat de juiste mate van planning, beheersing, besturing en gebruik van processen en thema’s kan worden ingezet.

PRINCE2® kent generiek een aantal principes, thema’s en processen, maar ook een paar specifieke onderwerpen als terminologie, managementproducten en rollen.

De principes zijn universeel voor projectmanagement en in die zin moeten zij in een PRINCE2®-project altijd worden toegepast. De thema’s zijn die aspecten van projectmanagement die continu en integraal moeten worden geadresseerd, gedurende de gehele levensloop van een project. Deze aspecten moeten voor ieder project op maat gemaakt worden voor het specifieke project en op de specifieke omstandigheden. Veelal is dit terug te vinden in de verschillende strategieën.

De PRINCE2®-processen bestaan uit samenhangende activiteiten die op bepaalde momenten in de levensloop van het project moeten worden uitgevoerd. Het is dus niet verstandig om deze activiteiten weg te laten of over te slaan. De kunst zit ’m juist in het toepassen van deze procesactiviteiten, met de aandacht die het verdient. Dit zelfde geldt voor de rollen binnen PRINCE2®.

De terminologie van PRINCE2® is een van de grote pluspunten om het als standaard methodiek te gebruiken. Dit zelfde geldt in principe ook voor de toepassing van managementproducten Door allemaal dezelfde termen/ managementproducten te gebruiken en te weten wat die inhouden, is er veel minder miscommunicatie en is overdracht van werk makkelijker.

Daarmee wordt niet gezegd dat altijd de PRINCE2®-terminologie/ managementproducten moet worden aangehouden. Als iedereen in een organisatie al jaren gewend is om het te hebben over een projectcontract in plaats van een Projectvoorstel, terwijl daarmee hetzelfde wordt bedoeld, is het waarschijnlijk verstandig om de bestaande term te blijven gebruiken.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer