Op maat maken voor de projectomgeving

Op maat maken voor de projectomgeving

Een van de kenmerken van een project is dat de verandering uniek is. Het zou ieder geval uniek genoeg moeten zijn om deze verandering niet in de lijn te beleggen. Dit betekent dat er in principe geen project gelijk is aan de ander. Denk eens aan ophanging in lijn of programma, groot of klein project, een of meerdere organisaties en verschil in type projecten. Leg dat naast het feit dat geen Projectmanager, Opdrachtgever of projectomgeving hetzelfde is en daarom het project op maat gemaakt moet worden aan zijn omgeving.

Het op maat maken van een PRINCE2®-project gaat in op het passend maken van het gebruik van PRINCE2® voor een bepaald project, zodat de juiste mate van planning, beheersing, besturing en gebruik van processen en thema’s kan worden ingezet.

PRINCE2® kent generiek een aantal principes, thema’s en processen, maar ook een paar specifieke onderwerpen als terminologie, managementproducten en rollen.

De principes zijn universeel voor projectmanagement en in die zin moeten zij in een PRINCE2®-project altijd worden toegepast. De thema’s zijn die aspecten van projectmanagement die continu en integraal moeten worden geadresseerd, gedurende de gehele levensloop van een project. Deze aspecten moeten voor ieder project op maat gemaakt worden voor het specifieke project en op de specifieke omstandigheden. Veelal is dit terug te vinden in de verschillende strategieën.

De PRINCE2®-processen bestaan uit samenhangende activiteiten die op bepaalde momenten in de levensloop van het project moeten worden uitgevoerd. Het is dus niet verstandig om deze activiteiten weg te laten of over te slaan. De kunst zit ’m juist in het toepassen van deze procesactiviteiten, met de aandacht die het verdient. Dit zelfde geldt voor de rollen binnen PRINCE2®.

De terminologie van PRINCE2® is een van de grote pluspunten om het als standaard methodiek te gebruiken. Dit zelfde geldt in principe ook voor de toepassing van managementproducten Door allemaal dezelfde termen/ managementproducten te gebruiken en te weten wat die inhouden, is er veel minder miscommunicatie en is overdracht van werk makkelijker.

Daarmee wordt niet gezegd dat altijd de PRINCE2®-terminologie/ managementproducten moet worden aangehouden. Als iedereen in een organisatie al jaren gewend is om het te hebben over een projectcontract in plaats van een Projectvoorstel, terwijl daarmee hetzelfde wordt bedoeld, is het waarschijnlijk verstandig om de bestaande term te blijven gebruiken.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de…

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation – e-learning

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmanagement methodiek die de professionalisering van projecten vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer