Thema Organisatie

Thema Organisatie

Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te definiëren. Bij een PRINCE2® project wordt er altijd gedacht vanuit een klant-leverancier relatie. Deze klant kan zowel intern als extern zijn. De klant is degene die uiteindelijk zal profiteren van het eindresultaat van het project.

In de PRINCE2® Organisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen het management van een project en degenen die de specialistische producten van het project realiseren. PRINCE2® richt zich met name op het management van het project en gaat ervan uit dat de projectmanager onderdeel is van de klantorganisatie.

Kenmerken voor een project is dat bestaat uit een tijdelijke organisatie en zodoende dus ook een tijdelijke managementomgeving heeft. Bij deze organisatie zijn meerdere disciplines, personen en partijen betrokken – allemaal met verschillende belangen. Om een project succesvol te laten zijn is het daarom van wezenlijk belang dat er een duidelijke en effectieve structuur is, en dat de verantwoordelijkheden binnen het project goed afgebakend zijn.

Begrippen in de PRINCE2® Organisatie

Een project is een tijdelijke organisatie om van te voren gedefinieerde producten of diensten te realiseren. Daarom kan in een project niet worden gesproken over functies (zoals bij vaste aanstellingen), maar hebben we het over rollen, die in verschillende projecten door verschillende personen worden ingevuld. Soms is het ook mogelijke dat meerdere personen samen een rol invullen.

Binnen een project kunnen 3 belangrijke projectpartijen worden onderscheiden:

 • De bedrijfsvertegenwoordiger: De toegevoegde waarde die kan worden gerealiseerd met de producten die worden opgeleverd zijn voor het bedrijf de legitimering (business case) om een project te starten. De Opdrachtgever in het project behartigt dan ook de belangen van het bedrijf
 • Gebruikers: Iedereen die te maken krijgt met het projectresultaat. Dit zijn de personen die het projectresultaat gaan gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden. Hier vallen ook de partijen onder die verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud.
 • Leveranciers: Iedereen die (mede)verantwoordelijke is voor de op te leveren producten. Dit zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen, faciliteren en produceren van het projectresultaat.

Zoals de afbeelding aangeeft moeten de belangen van alle 3 projectpartijen in het project worden geborgd.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • Agile/SCRUM Foundation – e-learning

  Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de…

  Lees meer
 • AgileSHIFT

  AgileSHIFT richt zich op het onderkennen waarom organisaties meer wendbaar moeten zijn. Hoe agile en lean werkwijzen direct toegepast kunnen…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Foundation

  Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer