De PRINCE2® Principes

De PRINCE2® Principes

PRINCE2 ®is een onafhankelijke projectmanagement methode. Dit betekent dat de methode toepasbaar is, onafhankelijk van het type en de omvang van het project. Dit is mogelijk omdat PRINCE2® is gebaseerd om een aantal principes waaraan een project moet voldoen i.p.v. een set aan voorgeschreven regels en voorschriften.

De PRINCE2® principes hebben zich bewezen door jarenlange praktijkervaring. PRINCE2® is daarmee ook een ‘Best Practice’ – en niet een nieuw bedachte methode; ze zijn toepasbaar op ieder project. De principes zijn hiermee ook motiverend, omdat ze de projectmanagers de mogelijkheid bieden een project vorm te geven en in te richten op de specifieke context van het project. Het grote verschil bij PRINCE2® is echter dat de principes niet optioneel zijn. Ze zijn een voorwaarde om het project een PRINCE2® project te noemen.

prince2 principes

De 7 Principes van PRINCE2®

De 7 principes zijn

 1. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging: bij een PRINCE2® project wordt de zakelijke rechtvaardiging constant getoetst. Is het nog zinvol om door te gaan met het project?
 2. Leren van ervaring: PRINCE2® projectteam leden leren van ervaringen. Leerpunten worden niet alleen gezocht, maar ook vastgelegd en toegepast tijdens de projecten.
 3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden: een PRINCE2® project heeft duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, die zodanig zijn georganiseerd dat de belangen van de Business, Gebruikers en Leveranciers zijn vertegenwoordigd.
 4. Managen per fase: een PRINCE2® project is verdeeld in fasen. Hierdoor kan per fase het project gepland, bewaakt en beheerst worden.
 5. Managen ‘by exception’: volgens het PRINCE2® principe moeten een project eerder bij uitzondering dan als regel gemanaged worden. Dit scheelt in de uitvoering veel tijd, zonder aan de kwaliteit af te doen.
 6. Productgerichte aanpak: een PRINCE2® project is gericht op het opleveren van producten, inclusief het voldoen aan de overeengekomen kwaliteitscriteria
 7. Op maat maken voor de projectomgeving: PRINCE2® is niet een set regels die toegepast moet worden, het is een raamwerk dat in meer of mindere mate toepasbaar is op ieder project.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer