De PRINCE2® Processen

De PRINCE2® Processen

Om een project te managen is het verstandig een project te benaderen als een proces. Een proces is erop gericht om via een gestructureerde aanpak te komen tot een specifiek doel. Processen in projectmanagement geven de mogelijkheid het project bij te sturen onder veranderende omstandigheden. De procesbenadering wordt door alle moderne projectmanagementmethoden gevolgd.

Vier managementniveaus

Het procesmanagement is volgens PRINCE2® gebaseerd op de aanwezigheid van vier managementniveaus: drie managementniveaus in het project zelf en het bedrijfsmanagement (of programmamanagement). Ieder management heeft zijn eigen specifieke rol:

 • Besturen: dit is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement of het programmamanagement van de organisatie. Het bedrijfsmanagement maakt geen onderdeel uit van het project, maar definieert wel de de projectdoelstellingen en op te leveren producten.
 • Sturen: dit is de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep. De Stuurgroep wordt voorgezeten door de opdrachtgever. De opdrachtgever is dus een vertegenwoordiger van het bedrijfsmanagement (of programmamanagement) van de klant in het project en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project. De Stuurgroep neemt in het project alle belangrijke besluiten over het project.
 • Managen: dit is de verantwoordelijkheid van de Projectmanager. De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project, voor het aansturen van de teammanagers en de voorbereiding van de besluitvorming in de Stuurgroep.
 • Opleveren: dit is de verantwoordelijkheid van de teammanagers. De teammanagers zijn verantwoordelijk voor het opleveren van de producten. De teammanagers geven leiding aan de teamleden.

Voor het succesvol inrichten, uitvoeren en afsluiten van PRINCE2® projecten is het van belang dat de vier managementniveaus goed met elkaar communiceren.

De PRINCE2 Processen

De PRINCE2® Processen

Om een project te managen worden volgens PRINCE2® zeven processen gedefinieerd, namelijk:

Alle PRINCE2® processen kennen een aantal activiteiten die binnen dat proces kunnen (of moeten) worden uitgevoerd. Sommige processen worden eenmaal uitgevoerd, andere PRINCE2® processen kunnen binnen een project meerdere keren worden uitgevoerd.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Agile Foundation

  De PRINCE2 Agile® Foundation-certificering vult de AXELOS PRINCE2 Agile® Practitioner qualification aan en versterkt PRINCE2 Agile’s ongeëvenaarde reputatie als ’s…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Master

  Deze tweedaagse Agile SCRUM Master training combineert Agile-methoden en Scrum praktijken met praktische opdrachten. De training geeft inzicht in de…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Foundation

  Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de…

  Lees meer
 • MSP Foundation

  MSP® is net als PRINCE2® en ITIL® afkomstig van AXELOS. Met de opleiding MSP® Foundation leert u de MSP®-methode voor…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer