De PRINCE2® Thema’s

De PRINCE2® Thema’s

De PRINCE2® thema’s beschrijven de aspecten van projectmanagement die continu en integraal moeten worden geadresseerd gedurende de looptijd van het gehele project. Net zoals de 7 PRINCE2® Principes zijn er 7 PRINCE2® thema’s gedefinieerd:

1. Thema Business Case

De Business Case beschrijft het mechanisme om te beoordelen of er zakelijke rechtvaardiging is (en blijft) om een project door te (blijven) zetten. Dit thema beschrijft hoe de rechtvaardiging voor een project wordt vastgelegd in een Business Case en hoe deze verder wordt geactualiseerd, ontwikkeld en beoordeeld gedurende de hele looptijd van het project. Daarnaast beschrijft dit thema de ontwikkeling en toepassing van het Batenreviewplan en de respectievelijke verantwoordelijkheden voor de verschillende rollen. Lees meer op Thema Business Case.

2. Thema Organisatie

Een project is een geheel van activiteiten in een tijdelijke organisatie. Dit thema beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden die noodzakelijk zijn om het project te sturen en te managen, zodat de resultaten opgeleverd kunnen worden. Daarnaast beschrijft dit thema hoe belanghebbenden bij dit project betrokken moeten worden en hoe de onderlinge communicatie van en naar belanghebbenden moet worden ingericht. Lees meer op Thema Organisatie.

3. Thema Kwaliteit

Het Thema Kwaliteit is erop gericht de middelen te definiëren en implementeren waarmee het project de producten kan realiseren die ‘fit-for-purpose’ zijn. Daarnaast beschrijft dit thema de rol van het management, en zij kunnen controleren dat dit opgeleverd wordt. Lees meer op Thema Kwaliteit.

4. Thema Plannen

PRINCE2® projecten worden uitgevoerd op basis van een serie van goedgekeurde plannen. Dit thema beschrijft de stappen die nodig zijn om de plannen te ontwikkelen en welke planningstechnieken hierbij kunnen worden toegepast. Lees meer op Thema Plannen.

5. Thema Risico’s

Ieder project bevat in meer of mindere mate risico’s. Vaak zijn in projecten deze risico’s groter dan in de reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit thema beschrijft hoe risico’s moeten worden gemanaged om gecontroleerd te kunnen worden. De risico’s worden in de totale organisatie van het project geïmplementeerd. Lees meer op Thema Risico’s

6. Thema Wijziging

Dit thema beschrijft het identificeren, beoordelen en beheersen van wijzigingen ten opzichte van de eerder goedgekeurde doelstellingen. Hieronder worden wijzigingen van specificaties, afwijkingen van specificaties en algemene problemen begrepen die de aandacht van het management nodig hebben. Lees meer op Thema Wijziging.

7. Thema Voortgang

Het Thema Voortgang beschrijft de continue levensvatbaarheid van de goedgekeurde plannen. In dit proces wordt uitvoerig ingegaan op het bewaken van de voortgang van het project en de bijbehorende resultaten. Lees meer op Thema Voortgang.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • MSP Foundation

  MSP® is net als PRINCE2® en ITIL® afkomstig van AXELOS. Met de opleiding MSP® Foundation leert u de MSP®-methode voor…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer
 • Agile Projectmanagement (PM) Foundation

  Agile Project Management (AgilePM®) is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van…

  Lees meer
 • PRINCE2 Agile Foundation

  De PRINCE2 Agile® Foundation-certificering vult de AXELOS PRINCE2 Agile® Practitioner qualification aan en versterkt PRINCE2 Agile’s ongeëvenaarde reputatie als ’s…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer