Thema Kwaliteit

Thema Kwaliteit

Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert die voldoen aan de kwaliteitsverwachting van de klant. Binnen PRINCE2® is de kwaliteit productgericht. Dit betekent dat wordt gedefinieerd wat een project moet opleveren en aan welke criteria de producten moeten voldoen (en de wijze waarop dit gemeten wordt).

Het thema Kwaliteit beschrijft de kwaliteitsmethoden, -procedures, en –verantwoordelijkheden voor het specificeren, ontwikkelen, realiseren en goedkeuren van de op te leveren producten.

Om de kwaliteit goed te bewaken is het noodzakelijk om een goed begrip van de term ‘kwaliteit’ te hebben.

 • Kwaliteit: Gedefinieerd als het geheel van intrinsiek en toegedichte kenmerken en eigenschappen van een product, persoon, proces, dienst of systeem dat bijdraagt aan het vermogen om aan bepaalde verwachtingen te voldoen die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingen voorgeschreven zijn.
 • Scope: Het geheel van de op te leveren producten en uit te voeren activiteiten. PRINCE2® omschrijft de scope als het totaal van de op te leveren producten en de eisen waaraan deze moeten voldoen.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen ten aanzien van kwaliteit. Er zijn  verschillende kwaliteitsmanagement systemen beschikbaar met voor gedefinieerde standaarden, procedures en verantwoordelijkheden (ISO 20000® of ISO 27000®).

Het belangrijkste aspect van kwaliteitsmanagement is kwaliteitsborging. Dit aspect is erop gericht vertrouwen te geven dat aan de kwaliteiten zal worden (blijven) voldaan. Het meest gebruikte model voor kwaliteitsborging is de Deming Cycle, ontwikkeld door dhr. W. Edwards Deming: Plan – Do – Check – Act.

Kwaliteitsmanagement volgens PRINCE2® is beschreven in het onderstaande model:

Om de kwaliteitsverwachtingen bij de klant te managen, is het verstandig om in projecten te werken met zogenaamde acceptatiecriteria. Acceptatiecriteria bestaan uit een (geprioriteerde) lijst met meetbare kwaliteitsverwachtingen waar de eigenschappen en kenmerken in beschreven staan waaraan een product moet voldoen om geaccepteerd te worden. Een veelvoorkomende indeling wordt vaak als volgt gemaakt:

 • Must have: essentieel voor het succes van het project
 • Should have: is zeer gewenst, maar een vergelijkbare eigenschap is ook goed genoeg.
 • Could have: deze eis mag alleen meegenomen indien er tijd genoeg is.
 • Won’t have: deze eis zal nu niet aan bod komen.

Deze aanpak wordt ook wel de MoSCoW methode genoemd.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • AgileSHIFT

  AgileSHIFT richt zich op het onderkennen waarom organisaties meer wendbaar moeten zijn. Hoe agile en lean werkwijzen direct toegepast kunnen…

  Lees meer
 • PRINCE2 Agile Practitioner

  Deze cursus is ontwikkeld als reactie op de vraag uit de markt. PRINCE2 Agile biedt meer structuur, bestuur en controle…

  Lees meer
 • Scaled Agile Framework (SAFe)

  Deze 2-daagse training biedt je de kennis die nodig is om een agile transformatie te leiden volgens het Scaled Agile…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer