Thema Plannen

Thema Plannen

Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed plan. Een goed plan definieert de uit te voeren werkzaamheden en geeft weer wanneer welke activiteit uitgevoerd moet gaan worden. Het thema plannen beschrijft het framework voor het ontwerpen, ontwikkelen en actualiseren van de verschillende plannen in een project. Het opstellen van een plan volgens de PRINCE2® aanpak is productgericht, en sluit daarmee aan op de productgerichte aanpak en het ‘managen by exception’ van PRINCE2®.

Het maken van een plan

Een plan is een beschrijving om van de huidige situatie naar een (toekomstige) gewenste situatie te komen. Het overgrote deel van de plannen wordt vastgelegd in een document. Het plan moet niet statisch zijn, maar wordt naar de vorderingen in het project aangepast.

Het opstellen van een plan dwingt alle betrokken partijen om na te denken over wat in welke volgorde moet worden opgeleverd en welke werkzaamheden hiervoor nodig zijn. Hierdoor leidt een goed plan tot overeenstemming tussen alle betrokken partijen en is het helder wat de verwachtingen zijn. Indirect creëert het plan dus draagvlak tussen alle partijen voor het project. Het is daarmee duidelijk wat van de individuen die aan het project meedoen verwacht wordt, en wat iedereen op moet leveren.

Het plan is de basis voor de uitvoering van de activiteiten. Een plan heeft hiermee dus ook een managementfunctie. Het plan is de basis voor autorisatie en uitvoering van de werkzaamheden door hoger management.

Planaanpak

Het maken van een plan is een iteratief en cyclisch proces. Het plan is overkoepelend, en verschillende mensen kunnen (delen van) een plan zelf uitwerken. Het is dan ook noodzakelijk om regelmatig informatie uit te wisselen tussen iedereen die aan het plan meewerkt, zodat het overkoepelende plan in het oog geworden houdt. Het betrekken van alle partijen verhoogt de kwaliteit van een plan.

PRINCE2® kent 3 niveaus van planning, die afgestemd zijn op de verschillende management niveaus:

 • Projectplan: Het projectplan is de kerninformatie voor de Stuurgroep om de voortgang van het gehele project per fase te bewaken.
 • Faseplan: Het faseplan geeft de kerninformatie weer voor de Projectmanager voor de dagelijkse informatie en sturing binnen een bepaalde fase.
 • Teamplan: Een teamplan is de informatie voor een teammanager voor het opleveren van een of meerdere werkpakketten.

Tot slot bestaat er ook nog het Afwijkingsplan, dat beschrijft wat er moet gebeuren indien afgeweken moet worden van het vooraf afgesproken plan.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer