Thema Risico

Thema Risico

Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in mijn project”) niet voorkomen. Een project heeft een tijdelijk karakter met meerdere belanghebbenden. Dit betekent dat projecten vaak grotere risico’s met zich meedragen dan de dagelijkse operatie. Daarnaast betekent een project vaak ook dat er een verandering doorgevoerd gaat worden. Dit brengt vaak weerstand met zich mee. Het thema Risico behandelt hoe deze risico’s het best in kaart gebracht en gemanaged kunnen worden.

Risicomanagement is een integraal en wezenlijk onderdeel van een project. Het moet geen incidentele actie zijn, maar moet gedurende de hele levensduur van de projectorganisatie toegepast en bijgehouden worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen projectrisico’s (die de tijdige kwalitatieve oplevering van het project bedreigen) en business risico’s (die de uitvoering van de dagelijkse operatie verstoren). Het doel van risicomanagement is om proactief de onzekerheden te managen, die invloed kunnen hebben op het project.

Risico’s en Issues

Een risico is een onzekere gebeurtenis of omstandigheid die, als deze zich voordoet, een effect heeft op de te realiseren doelstellingen. Een issue is daarentegen iedere relevante en niet geplande gebeurtenis die heeft plaatsgevonden en de aandacht van het management vereist. Beide begrippen worden vaak door elkaar gehaald, maar het is goed om hier een duidelijke onderscheid in te maken.

De kern van het verschil zit namelijk in het feit dat een issue opgelost moet worden (de omstandigheid heeft namelijk al plaatsgevonden), terwijl een risico beheerst moet worden. Met risico’s hoeft dus alleen rekening gehouden te worden, en is geen directe actie vereist (zie ook het Thema Wijzigingen).

Kansen en bedreigingen

Risico’s bestaan uit een combinatie van kansen en bedreigingen en de impact die deze kansen en bedreigingen potentieel voor het project of de business kunnen betekenen:

 • Kans: de onzekere gebeurtenis of omstandigheid, die als deze zich voordoen, een positief effect heeft op de te realiseren doelstellingen.
 • Bedreigingen: een onzekere gebeurtenis of omstandigheid, die als deze zich voordoen, een negatief effect heeft op de te realiseren doelstellingen.

Binnen de PRINCE2® methodiek worden tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten als de te realiseren doelstellingen gedefinieerd. Aspecten als gezondheid, beveiliging, veiligheid en milieu worden door PRINCE2® niet afzonderlijk benoemt, maar kunnen dus wel in de risico’s meegenomen worden.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer