Thema Voortgang

Thema Voortgang

Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken met de geplande stand van zaken. Op die manier kan (tijdig) worden bijgestuurd tijdens de duur van een project en kan een inschatting gemaakt worden van de te realiseren projectdoelstellingen. Hieronder valt ook de levensvatbaarheid van het project.

Het periodiek bewaken van de voortgang van een project is een van de kritische succesfactoren voor een geslaagd PRINCE2® project. Projectmanagement gaat veel verder dan het initieel opstellen van een projectplan en het vervolgens reageren op issues. Het is belangrijk om periodiek stil te staan bij wat daadwerkelijk is gerealiseerd en hoeveel inspanningen er nog gepleegd moeten worden om het gewenste projectresultaat op te leveren. Dit levert input voor het project en geeft bovendien aan op welke terreinen er (eventueel) bijgestuurd moet worden. Projectmanagers zijn niet alleen de brandweermannen die vuurtjes moeten blussen, maar ook managers die vooruit kijken en moeten anticiperen.

Beheersing voortgang

In een PRINCE2® Project wordt de voortgang beheerst door:

 • Delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Opdelen van het project in managementfasen
 • Tijd en gebeurtenis-gedreven rapportages en reviews
 • Escaleren van afwijkingen

Tussen ieder van de vier managementniveaus in de projectmanagementstructuur moeten afspraken gemaakt worden over te delegeren verantwoordelijkheden en bevoegdheden. PRINCE2® onderkent zes prestatiegebieden, die in ieder project moeten worden gemanaged, namelijk tijd, geld, scope, kwaliteit, risico’s en baten. Voor ieder van deze prestatiegebieden moeten toleranties worden afgesproken tussen de verschillende managementniveaus in de projectmanagementstructuur. Teammanager, Projectmanager en stuurgroep moeten ieder regelmatig rapporteren aan het bovenliggende managementniveau. Als toleranties dreigen te worden overschreden, dan (pas!) moet aan het bovenliggende niveau worden geëscaleerd.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer