Thema Wijziging

Thema Wijziging

Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen te identificeren en te beheersen. Verandering (in ieder project) zijn namelijk niet alleen niet te vermijden, maar vaak zelfs ook gewenst. Veel betrokkenen bij een project merken namelijk pas gedurende het project dat bepaalde aspecten beter of efficiënter kunnen. Daarnaast is het vaak ook zo dat technologie of oplossingen tijdens de looptijd van een project kunnen veranderen waardoor een wijziging noodzakelijk is.

Daarnaast kunnen er zich ook wijzigingen voordoen die aandacht van het management vereisen: een faillissement van een leverancier, ziekte van bepaalde specialisten, afkeuringen van afgeronde producten, etc. Voor al deze ‘issues’ moet nagegaan worden wat de impact op het project is en moet worden besloten wat de meest adequate actie is om te nemen.

Doel van wijzigingsbeheer

Het doel van issue- en wijzigingsbeheer is dan ook niet om te voorkomen dat er zich issues of wijzigingen voordoen (deze zijn immers niet te voorkomen), maar dat issues en wijzigen op tijd worden geïdentificeerd, worden beoordeeld en worden beheerst. De praktijk leert dat issues niet kunnen worden voorkomen, maar hoogstens kunnen worden ontkend.

Een effectief issue- en wijzigingsbeheer is nodig om:

 • Een sluipende toename van de scope te voorkomen;
 • De invloed van issues en wijziging op het project te kunnen managen;
 • De invloed op de uitvoerbaarheid en de levensvatbaarheid van het project zeker te stellen;
 • De acceptatie door de belanghebbenden zeker te stellen.

Effectief issue- en wijzigingsbeheer ondersteunt direct het principe van managen ‘by exception.’ De principes gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden en productgerichte aanpak ondersteunen een effectief issue- en wijzigingsbeheer.

PRINCE2® Issues

Volgens de PRINCE2® theorie is een issue iedere relevante en niet-geplande gebeurtenis die plaatsvindt en de aandacht van het management vereist. PRINCE2® onderscheidt een drietal issues:

 1. Wijzigingsverzoek: een voorstel om een baseline van een product, proces of toestand te wijzigen.
 2. Afwijking van specificatie: een product dat niet voldoet of klaarblijkelijk niet zal voldoen aan de overeengekomen specificaties.
 3. Probleem of zorg: ieder ander issue dat door de Projectmanager moet worden opgelost of geëscaleerd.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de…

  Lees meer
 • MSP Practitioner

  Managing Successful Programmes, oftewel MSP®, is net als PRINCE2® afkomstig van het Engelse AXELOS. Als besturingsmodel voor programma’s sluit MSP®…

  Lees meer
 • Agile/SCRUM Foundation

  Takeuchi en Nonaka kunnen worden gezien als de grondleggers van Scrum. Zij beschreven een productontwikkelraamwerk dat vergeleken wordt met de…

  Lees meer
 • MSP Foundation

  MSP® is net als PRINCE2® en ITIL® afkomstig van AXELOS. Met de opleiding MSP® Foundation leert u de MSP®-methode voor…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2®

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer