P3M3® Assessment

P3M3® Assessment

P3M3® helpt organisaties om de fundamentele aspecten van het managen van portfolio’s, programma’s en projecten te lijf te gaan. Het verbetert de kans op resultaten met kwaliteit, op succesvolle uitkomsten en het vermindert de kans op averechtse invloeden door risico’s.

P3M3® kan op verschillende manieren worden gebruikt:

 • om de belangrijkste praktijken te begrijpen die horen bij effectieve processen voor portfolio-, programma en projectmanagement.
 • Binnen portfolio’s, programma’s en projecten maakt P3M3® het mogelijk om 7 essentiële onderdelen, bekend als de ‘procesperspectieven’, vast te stellen.
 • Om de belangrijkste praktijken in kaart te brengen die binnen de organisatie moeten worden ingebed om het volgende maturiteitsniveau te bereiken.
 • Om te begrijpen hoe ze hun programma’s en projecten in de toekomst effectiever kunnen managen.

Het P3M3®-model bevat drie modellen die een onafhankelijke assessment mogelijk maken. De modellen hangen niet van elkaar af; met andere woorden, een organisatie kan beter zijn in programmamanagement dan in projectmanagement. De modellen zijn:

De niveaus die binnen het P3M3® assessment worden beschreven, geven aan hoe gebieden van cruciale processen hiërarchisch kunnen worden gestructureerd om overgangssituaties aan te dragen voor een organisatie die graag realistische en verstandige doelen voor verandering wil stellen. De niveaus maken organisatorische overgangen mogelijk van een onvolwassen situatie naar een volwassen en kundige organisatie die met initiatieven overweg kan op basis van een gestandaardiseerd, welomschreven proces – in lijn met de specifieke behoefte van de onderneming.

De vijf gestructureerde niveaus voor maturiteit van het P3M3® Assessment zijn:

 • Niveau 1: Awareness of the Process
 • Niveau 2: Repeatable Process
 • Niveau 3: Defined Process
 • Niveau 4: Managed Process
 • Niveau 5: Optimized Process

De voordelen van een P3M3® Assessment

 • Bewustwording van de knelpunten in de processen bij deelnemers aan het onderzoek;
 • Doelstellingen zijn in kaart gebracht voor gewenst Project Management volwassenheid;
 • Nulmeting van de kwaliteit van de Project Management processen, die als startpunt voor verbeteringen gebruikt worden;
 • Inzicht in de kwantitatieve resultaten van het onderzoek;
 • Rapport met conclusies en aanbevelingen voor de korte en middellange termijn gebaseerd op uw situatie en de kennis en jarenlange ervaring van Pink Elephant consultants;
 • Input voor het opstellen van een gedetailleerde blauwdruk van de gewenste servicemodellen.

Meer informatie over het P3M3® assessment is te vinden op de website van APMG International

Waarom door Pink Elephant?

Mensen houden van nature niet van verandering. In de praktijk blijkt dat veel verander trajecten mislukken. Dit kost organisaties enorm veel geld, al is dat niet altijd zichtbaar.

Pink Elephant heeft een jarenlange ervaring met complexe implementatietrajecten, procesoptimalisatie en het realiseren van gedrags- en cultuurverandering bij  grote en kleine organisaties in tal van branches. Met aantoonbaar resultaat. Investeer een uur in een waardevol gesprek met een van onze Project Management specialisten over wat een P3M3® Assessment voor uw bedrijfsvoering kan opleveren.

Meer weten? Neem contact op met

Chantal Michielse - Clavan

Operations Manager +31618511049
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

 • PRINCE2 Foundation

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op de…

  Lees meer
 • PRINCE2 Practitioner

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmethodiek die de professionalisering van projectmanagement vergroot. In de training PRINCE2® Practitioner wordt dieper ingegaan op…

  Lees meer
 • PRINCE2 Foundation – e-learning

  PRINCE2® is een gestructureerde projectmanagement methodiek die de professionalisering van projecten vergroot. In de training PRINCE2® Foundation wordt ingegaan op…

  Lees meer

Gerelateerde artikelen

 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • prince2

  White paper PRINCE2®

  PRINCE2

  PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van…

  Download
 • White paper Outsourcing

  White paper Outsourcing

  De white paper Outsourcing van Pink Elephant geeft een overzicht van de stappen richting de outsourcing van uw IT. Ook…

  Download
 • White paper ITIL®

  White paper ITIL®

  ITIL®

  ITIL® staat voor de Information Technology Infrastructure Library en is in de jaren tachtig door Pink Elephant op de Nederlandse…

  Download
 • cobit

  White paper COBIT® 2019

  COBIT®

  De waarde van veel organisaties bestaat vandaag de dag uit de informatie die zij bezitten. Deze informatie is gedurende de…

  Download
 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer