P3M3® Assessment

P3M3® Assessment

P3M3® helpt organisaties om de fundamentele aspecten van het managen van portfolio’s, programma’s en projecten te lijf te gaan. Het verbetert de kans op resultaten met kwaliteit, op succesvolle uitkomsten en het vermindert de kans op averechtse invloeden door risico’s.

P3M3® kan op verschillende manieren worden gebruikt:

 • om de belangrijkste praktijken te begrijpen die horen bij effectieve processen voor portfolio-, programma en projectmanagement.
 • Binnen portfolio’s, programma’s en projecten maakt P3M3® het mogelijk om 7 essentiële onderdelen, bekend als de ‘procesperspectieven’, vast te stellen.
 • Om de belangrijkste praktijken in kaart te brengen die binnen de organisatie moeten worden ingebed om het volgende maturiteitsniveau te bereiken.
 • Om te begrijpen hoe ze hun programma’s en projecten in de toekomst effectiever kunnen managen.

Het P3M3®-model bevat drie modellen die een onafhankelijke assessment mogelijk maken. De modellen hangen niet van elkaar af; met andere woorden, een organisatie kan beter zijn in programmamanagement dan in projectmanagement. De modellen zijn:

De niveaus die binnen het P3M3® assessment worden beschreven, geven aan hoe gebieden van cruciale processen hiërarchisch kunnen worden gestructureerd om overgangssituaties aan te dragen voor een organisatie die graag realistische en verstandige doelen voor verandering wil stellen. De niveaus maken organisatorische overgangen mogelijk van een onvolwassen situatie naar een volwassen en kundige organisatie die met initiatieven overweg kan op basis van een gestandaardiseerd, welomschreven proces – in lijn met de specifieke behoefte van de onderneming.

De vijf gestructureerde niveaus voor maturiteit van het P3M3® Assessment zijn:

 • Niveau 1: Awareness of the Process
 • Niveau 2: Repeatable Process
 • Niveau 3: Defined Process
 • Niveau 4: Managed Process
 • Niveau 5: Optimized Process

De voordelen van een P3M3® Assessment

 • Bewustwording van de knelpunten in de processen bij deelnemers aan het onderzoek;
 • Doelstellingen zijn in kaart gebracht voor gewenst Project Management volwassenheid;
 • Nulmeting van de kwaliteit van de Project Management processen, die als startpunt voor verbeteringen gebruikt worden;
 • Inzicht in de kwantitatieve resultaten van het onderzoek;
 • Rapport met conclusies en aanbevelingen voor de korte en middellange termijn gebaseerd op uw situatie en de kennis en jarenlange ervaring van Pink Elephant consultants;
 • Input voor het opstellen van een gedetailleerde blauwdruk van de gewenste servicemodellen.

Meer informatie over het P3M3® assessment is te vinden op de website van APMG International

Waarom door Pink Elephant?

Mensen houden van nature niet van verandering. In de praktijk blijkt dat veel verander trajecten mislukken. Dit kost organisaties enorm veel geld, al is dat niet altijd zichtbaar.

Pink Elephant heeft een jarenlange ervaring met complexe implementatietrajecten, procesoptimalisatie en het realiseren van gedrags- en cultuurverandering bij  grote en kleine organisaties in tal van branches. Met aantoonbaar resultaat. Investeer een uur in een waardevol gesprek met een van onze Project Management specialisten over wat een P3M3® Assessment voor uw bedrijfsvoering kan opleveren.

Meer weten? Neem contact op met

Richard de Boer

Trainer +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde trainingen

Gerelateerde artikelen

 • agile-pm

  White paper Agile®

  Agile®Program & Projectmanagement

  Het is toch eigenlijk merkwaardig te moeten constateren dat we aan de ene kant in een snel veranderende wereld leven…

  Download
 • White paper Agile Project Management

  White paper Agile Project Management

  Agile®Program & Projectmanagement

  Agile Project Management is een succesvolle en populaire methode voor het managen van een incrementele en iteratieve ontwikkeling van oplossingen.

  Download
 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer