White paper PRINCE2®

White paper PRINCE2®

PRINCE2® is een niet-propriëtaire methode en is wereldwijd opgekomen als één van de meest gangbare methoden voor het managen van projecten. Dat is grotendeels te danken aan het feit dat PRINCE2® werkelijk generiek is: de methode kan bij ieder project worden toegepast, ongeacht de schaal, het soort, de organisatie, het land of de cultuur van het project. PRINCE2® realiseert dit door de management-aspecten van het projectwerk te scheiden van de bijdragen van specialisten, zoals ontwerp, bouw, implementatie etc.

De specialistische aspecten van ieder soort project kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in de PRINCE2® methode en zetten, in combinatie met PRINCE2®, een stevig raamwerk voor het projectwerk neer. Omdat PRINCE2® generiek is en gebaseerd op beproefde principes, kunnen organisaties die de methode als standaard gaan hanteren het vermogen en de volwassenheid van hun organisatie op diverse terreinen verbeteren: bedrijfsverandering, IT, overnames, productontwikkeling, et cetera.

De white paper PRINCE2® bevat onder andere:

 • PRINCE2® Projectmanagement methodiek
 • Principes
 • Thema’s
 • Processen
 • Op maat maken voor de projectomgeving

Meer weten over PRINCE2®? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op.

Gerelateerde artikelen

 • prince2

  Thema Wijziging

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema wijziging is om elke mogelijke en goedgekeurde wijziging ten opzichte van de (eerder) goedgekeurde doelen…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Voortgang

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema voortgang is om procedures in te richten om de actuele stand van zaken te vergelijken…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Risico

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Elk project kent risico’s. Deze zijn niet te vermijden, en het is een illusie om te denken dat deze (“in…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Plannen

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het effectief en efficiënt uitvoeren van een project is voor een groot deel afhankelijk van het maken van een goed…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Organisatie

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het thema ‘de PRINCE2® Organisatie’ is om de structuur van aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden in een project te…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Kwaliteit

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het thema Kwaliteit beschrijft de PRINCE2® aanpak die nodig is om ervoor te zorgen dat een project de producten oplevert…

  Lees meer
 • prince2

  Thema Business Case

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het document de Business Case vormt de zakelijke rechtvaardiging voor een project. Het is voor een project essentieel om te…

  Lees meer
 • prince2

  Sturen van een Project (SP)

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het proces Sturen van een Project is om het voor de Stuurgroep mogelijk te maken verantwoordelijkheid te…

  Lees meer