Kennissessie

Werk optimaal samen door het beleggen van ICT rollen en verantwoordelijkheden bij de juiste personen

Vraag een gesprek aan!

Kennissessies powered by Pink

Het delen van kennis en anderen meenemen in nieuwe trends en technologieën staat bij Pink Elephant hoog in het vaandel. Daarom zijn de kennissessies die we organiseren nu ook gratis voor je toegankelijk! Iedere kennissessie heeft een ander thema waar een van onze Pinkers jou alles over gaat vertellen.

Voorafgaand aan de sessies worden er broodjes verzorgd waarna de sessies om 17:30 uur van start zullen gaan. De eindtijd van de sessies is 20:00 uur.

Interesse? Meld je snel aan! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lean vind zijn oorsprong in TPS (Toyota Production System). Hoe kunnen we tegenwoordig leren van best practices uit de productieomgeving toegepast op het IT domein. Hoe kun je de IT beheer of ontwikkelorganisatie effectiever, efficienter en sneller laten functioneren. Hoe kun je doorlooptijden van changes en incidenten verkorten. We zullen aan de hand van tools laten zien hoe je de belangrijkste principes van Lean kunt toepassen in de (IT) praktijk. Maar Lean IT gaat verder dan alleen proces optimalisatie en is a different way of thinking and acting, waarbij klanttevredenheid voorop staat.

ITIL®, dat zijn toch 5 levenscycli, 26 processen en 4 functies…ja in theorie wel. Echter in de praktijk werkt het vaak toch net wat anders.

Waar ITIL® foundation focust op het ‘wat’ en ‘waarom’, laat ITIL® Practitioner zien ‘hoe’ je moet starten met het adopteren en aanpassen van het ITIL® framework naar jouw praktijk. Tijdens deze kennissessie gaan we op in wat succesfactoren zijn om ITIL® te adopteren en aan te passen aan de dagelijkse situatie en verantwoordelijkheden. Elke verandering is, als het goed is een verbetering, welke bijdraagt aan de manier van werken, de product/dienst, het proces enz. Dit zullen we bespreken aan de hand van de CSI aanpak gedefinieerd binnen ITIL®.

Er zijn diverse projectmanagement methodieken die binnen organisaties gebruikt worden. Tijdens deze kennissessie wordt uitgebreid stil gestaan bij Agile- en Prince2 projectmanagement. Onze trainer leert je de juiste keuze te maken op basis van de doelstellingen van een project. Wanneer kies je voor welke methode en waarom.

Binnen verschillende best practices wordt Visual Management toegepast. Via verschillende borden kan het team inzicht en overzicht krijgen over het dagelijks werk en projecten. Het doel van de verschillende borden is om gezamenlijk de teamprestatie te vergroten op alle domeinen; sales, delivery en projectoffice en meer grip te krijgen op de voortgang. Met het toepassen van visual management methodiek houd je iedereen betrokken en wordt inzichtelijk gemaakt waar een ieder mee bezig is, welke doelen al bereikt zijn en wat de resultaten hiervan zijn.

Aanmelden

Je bent van harte welkom een kennissessie bij te wonen op één van onze kantoren in Naarden of Den Bosch. Wees er snel bij, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • “The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. ”
  Albert Einstein
 • meer nieuws
  • Afstudeerstage Outsourcing Services

  • Pink Elephant en IKNL tekenen een driejarig contract voor het leveren van hoogwaardige ICT-infrastructuur en professionele support, inclusief de levering van werkplekapparatuur.

   Het offertetraject was een stevig proces. Op basis van de Best Value Procurement methodiek is aan Pink Elephant de opdracht gegund. Van de 12 offertes die het beoordelingsteam van IKNL  ontving  en beoordeelde, werden  negen inschrijvers uitgenodigd voor de interviewrondes. De beoordelingen van de interviews met de sleutelfunctionarissen en de beoordelingen van de prestatie-, risico- en kansendossiers leidden tot een totaalscore oftewel een fictieve inschrijfprijs. Pink Elephant had de laagste fictieve inschrijfprijs. IKNL en Pink Elephant gaan een strategisch partnership aan om met de expertise van Pink Elephant IKNL proactief te adviseren, te ondersteunen en te ontzorgen zodat IKNL zijn organisatiedoelen kan realiseren.

   Niels Minderman, Informatie Manager bij IKNL: “De ondertekening van het contract met Pink Elephant betekent voor IKNL een belangrijke mijlpaal. IKNL is een kennisinstituut dat samenwerkt met veel verschillende instellingen. Onze medewerkers moeten locatie-onafhankelijk kunnen werken en communiceren. Dat vraagt om een hoogwaardige ICT-infrastructuur en professionele support. Wij hebben Pink Elephant leren kennen als een partij die IKNL op het gewenste niveau kan bedienen. Intussen zijn de voorbereidingen van de migratie begonnen. Het wordt een pittige klus, maar IKNL is er van overtuigd dat die samen met Pink Elephant succesvol wordt volbracht.”

  • Assistant sales/ Office Manager Business Analytics

  meer vacatures
Scroll