pink elephant

Kennisbank

pink elephant Kennisbank
Wat zoekt u?
 • De Service Overheid

  De Service Overheid

  Overheidsbrede visie op dienstverlening Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk hebben een gemeenschappelijke Visie op Dienstverlening opgesteld. In de…

  Lees meer
 • cobit

  COBIT® Assessment

  COBIT®

  Streeft u naar meer controle over uw IT organisatie, of compliance van uw organisatie aan IT Governance Best Practices? Wilt…

  Lees meer
 • cobit

  IT Governance

  COBIT®

  Hoe krijgt u de informatietechnologie (IT) in uw onderneming onder controle zodat het de diensten en informatie aflevert die uw…

  Lees meer
 • PRINCE2® QuickScan

  PRINCE2® QuickScan

  Program & Projectmanagement

  Streeft u naar een hogere klanttevredenheid, en het behalen van projectresultaten binnen tijd en budget? Wilt u starten met een…

  Lees meer
 • P3M3® Assessment

  P3M3® Assessment

  Program & Projectmanagement

  P3M3® helpt organisaties om de fundamentele aspecten van het managen van portfolio’s, programma’s en projecten te lijf te gaan. Het…

  Lees meer
 • bisl

  Gebruikersondersteuning

  BISL®IT Service Management

  Het proces gebruikersondersteuning maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van het proces geeft goed aan wat…

  Lees meer
 • bisl

  Beheer Bedrijfsinformatie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Beheer Bedrijfsinformatie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De procesnaam is goed getroffen want we zullen…

  Lees meer
 • bisl

  Operationele IT-aansturing

  BISL®IT Service Management

  Het proces Operationele IT-aansturing maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Gebruiksbeheer. De naam van dit proces geeft al aan…

  Lees meer
 • bisl

  Specificeren

  BISL®IT Service Management

  Het proces specificeren maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van ook dit proces geeft goed aan…

  Lees meer
 • bisl

  Vormgeven NGIV

  BISL®IT Service Management

  Het proces Vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Toetsen en Testen

  BISL®IT Service Management

  Het proces Toetsen en Testen maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. De naam van dit proces geeft goed…

  Lees meer
 • bisl

  Voorbereiden Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Voorbereiden Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Functionaliteitenbeheer. Transitie is de term die binnen BISL® wordt…

  Lees meer
 • bisl

  Wijzigingenbeheer

  BISL®IT Service Management

  Het proces Wijzigingenbeheer maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Wijzigingenbeheer is een van de…

  Lees meer
 • bisl

  Proces Transitie

  BISL®IT Service Management

  Het proces Transitie maakt onderdeel uit van het operationele procescluster Verbindende processen – uitvoerend niveau. Transitie is de term die…

  Lees meer
 • Case Studies

  Case Studies

  ITSM

  Pink Elephant Case Studies Succes is de sterkste business case voor IT Service Management…

  Lees meer
 • Lean IT® Organisatieverandering

  Lean IT® Organisatieverandering

  Lean IT®Program & Projectmanagement

  Het concept Lean IT® draait om het minimaliseren van verspilling (het Engelse “Waste”) in IT organisaties – nu en in…

  Lees meer
 • De ITSM Visie

  De ITSM Visie

  ITSM

  De ITSM Visie – Waar willen we naartoe? De eerste fase van onze ITSM Implementatie Model bestaat uit het definiëren…

  Lees meer
 • ipma

  Projectinrichting

  IPMA

  Na de projectvoorbereiding staat de projectinrichting centraal. De opdrachtgever heeft de projectmanager opdracht gegeven het project in te richten. Nu…

  Lees meer
 • ipma

  Projectvoorbereiding

  IPMA

  De projectvoorbereiding is bedoeld om te komen tot een door de organisatie gedragen projectopdracht. De projectmanager heeft in de projectvoorbereiding…

  Lees meer
 • ipma

  IPMA Competenties

  IPMA

  Competent het beroep van projectmanager uitoefenen, betekent dat je als projectmanager het vermogen hebt kennis, kunde, persoon- en attitudekenmerken effectief…

  Lees meer
 • prince2

  Sturen van een Project (SP)

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Het doel van het proces Sturen van een Project is om het voor de Stuurgroep mogelijk te maken verantwoordelijkheid te…

  Lees meer
 • prince2

  Initiëren van een Project (IP)

  PRINCE2®Program & Projectmanagement

  Doel van het proces Initiëren van een Project (IP) is het leggen van een goede basis voor het project, waarbij…

  Lees meer
 • bisl

  BISL® Clusters

  BISL®IT Service Management

  Het succes van het BISL® model in de praktijk wordt in belangrijke mate bepaald door de koppelingen tussen de verschillende…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen richtinggevend

  BISL®IT Service Management

  Binnen de verschillende niveaus van functioneel beheer worden diverse soorten plannen en beleid ontwikkeld. Daarnaast worden vanuit het bedrijf ook…

  Lees meer
 • bisl

  IV-Organisatie Strategie

  BISL®IT Service Management

  Slechts zelden is het aantal organisatieonderdelen dat zich bezig houdt met besluitvorming over of sturing van de informatievoorziening beperkt tot…

  Lees meer
 • bisl

  Informatiestrategie

  BISL®IT Service Management

  Informatievoorziening binnen een organisatie is geen statisch gegeven. Veranderingen in de omgeving, de eigen organisatie en de technologie zijn continu…

  Lees meer
 • iso27000

  Cryptografie

  ISO 27002®

  De term cryptografie is afkomstig uit het Grieks. Het woord is een samenstelling van de termen krypthos (verborgen) en grafo…

  Lees meer
 • De ITSM Business Case

  De ITSM Business Case

  ITSM

  De ITSM Business Case Veel organisaties zullen zich herkennen in bovenstaande uitspraak. Bij veel bedrijven ontbreekt het aan…

  Lees meer
 • iso27000

  IT Beveiliging

  ISO 27002®

  Een op IT beveiliging gerichte risicoanalyse resulteert in een verzameling van beveiligingsmaatregelen die passen bij het risicoprofiel van een organisatie.

  Lees meer
 • iso27000

  Fysieke Beveiliging

  ISO 27002®

  Fysieke beveiliging is een onderdeel van informatiebeveiliging omdat alle bedrijfsmiddelen (naast een IT Beveiliging) ook fysieke beveiliging nodig hebben. Fysieke…

  Lees meer
 • ITSM Tool Selectie

  ITSM Tool Selectie

  ITSM

  Welke ITSM Tool voor mijn organisatie? Welke ITSM Tool past het beste bij de business requirements van uw IT organisatie?…

  Lees meer
 • ITSM QuickScan

  ITSM QuickScan

  ITSM

  ITSM QuickScan: Verbeter uw ITSM Processen Streeft u naar een hogere klanttevredenheid, een betere dienstverlening en lagere operationele kosten? Wilt…

  Lees meer
 • Service Management Case Study

  Service Management Case Study

  IT Service Management

  Oxford University: Service Management Case Study De Universiteit van Oxford is de oudste Engels sprekende en op twee…

  Lees meer
 • ITSM Implementatie

  ITSM Implementatie

  ITSM

  Het Pink Elephant ITSM Implementatie Model Pink Elephant is niet alleen uw partner bij het verzorgen van trainingen, onze consultants…

  Lees meer
 • iso27000

  Informatiebeveiligingsincidenten

  ISO 27002®

  Medewerkers hebben een belangrijke rol in het waarnemen van zwakheden in de beveiliging en informatiebeveiligingsincidenten. Zij zijn immers de eerste…

  Lees meer
 • iso27000

  Risicoanalyse

  ISO 27002®

  Risicoanalyse is onderdeel van risicomanagement. Het uitvoeren van risicoanalyse heeft als doel inzichtelijk te maken welke dreigingen relevant zijn voor…

  Lees meer
 • iso27000

  Informatiearchitectuur

  ISO 27002®

  Informatiebeveiliging is zeer sterk gerelateerd aan informatiearchitectuur. Tijdens het ontwerp van een informatiesysteem, is het noodzakelijk om de beveiliging van…

  Lees meer
 • iso27000

  Risicomanagement

  ISO 27002®

  Voordat organisaties de eerste stappen gaan zetten met informatiebeveiliging, moet eerst een analyse gemaakt worden waartegen precies beveiligd moet worden.

  Lees meer
 • bisl

  Sturende processen

  BISL®IT Service Management

  Bij de sturing op de informatievoorziening binnen een organisatie gaat het om een aantal praktische zaken. Het BISL® model heeft…

  Lees meer
 • bisl

  Verbindende processen uitvoerend

  BISL®IT Service Management

  Door de processen binnen de procescluster Gebruiksbeheer wordt de dagelijkse ondersteuning van de informatievoorziening verzorgd. De processen van de procescluster…

  Lees meer