IT Infrastructuur-beheer bij EBN, van SLA naar XLA

IT Infrastructuur-beheer bij EBN, van SLA naar XLA

EBN wilde heel graag de gebruikerstevredenheid van haar Desktop Infrastructuur verhogen. Zij wilden dat niet alleen het aan Pink uitbesteedde Infrastructuur-beheer aan de gestelde Service Level Agreement eisen voldeed, maar dat ook de totale beleving (Xperience) van haar gebruikers omhoog ging.

Optimalisatieslag voor de Desktop Infrastructuur

EBN is daarom samen met Pink Elephant een project gestart om de Desktop Infrastructuur te optimaliseren. Dit doen ze onder andere door haar gebruikers intensief te betrekken bij deze optimalisatieslag en door gebruik te maken van specialistische begeleiding is. “Door een Agile® aanpak waarin ook latente gebruiksbehoeften vroegtijdig geadresseerd zijn, is dit project succesvol afgerond en is de gebruikerservaring duidelijk verbeterd” vertelt Oscar Berger, CIO bij EBN. “Onze gebruikers waren heel actief betrokken bij dit project en de samenwerking met Pink Elephant verliep erg prettig” voegt Sander de Waal, ICT Coördinator bij EBN, hier aan toe.

Tevreden gebruikers dragen substantieel bij aan de waarde van IT voor de Business

Als vervolg en als uiting van haar tevredenheid van deze succesvolle optimalisatieslag heeft EBN het contract met Pink Elephant voor het IT-infrastructuurbeheer verlengd tot 2019.

“De waarde die IT voor een organisatie oplevert is voor ons een zeer belangrijke succesfactor. Tevreden gebruikers dragen substantieel bij aan deze waarde. Vandaar dat wij onze klanten adviseren om naast de KPI’s in de SLA ook serieus aandacht te besteden aan de XLA oftewel de Xperience Level Agreement” aldus Marcel Schipper, Manager Outsourcing Services bij Pink Elephant.

Over EBN

EBN is als staatsdeelneming verantwoordelijk voor een groot deel van de inkomsten die de Nederlandse Staat verkrijgt uit de winning van gas en olie uit de Nederlandse bodem. Voor de winning van aardgas en –olie werkt EBN nauw samen met oliemaatschappijen. Met uitgebreide kennis van de diepe ondergrond en inzicht in innovatieve exploratie en wintechnieken speelt EBN een belangrijke rol in de succesvolle winning van aardgas en -olie, zowel op land als op zee. EBN identificeert kansen, deelt kennis en bevordert een gunstig klimaat voor de opsporing, ontwikkeling, en winning van olie en gas. Bij EBN in Utrecht werken 80 mensen. Pink verzorgt de Desktop- Infrastructuur voor ca. 100  werkplekken.

Meer weten? Neem contact op met

Armand Hettinga

Accountmanager +31613908113
Neem contact op

Gerelateerde artikelen