Afgelopen week werd bekend dat Pink Elephant de “Adoption and Change Management Advanced Specialization” van Microsoft heeft behaald. Iets om heel trots op te zijn, zeker nu ik sinds 1 juni eindverantwoordelijk ben voor de adoptie dienstverlening van Pink Elephant. Het belangrijkste onderdeel van alles wat we bij Pink doen, al zeg ik het zelf 😉. Want zonder een goede adoptie-aanpak en ondersteuning van de eindgebruikers, zal de acceptatie en productiviteit van de nieuwe werkplek nooit het gewenste succes behalen. In de komende blogreeks vertel ik je meer over de adoptie-aanpak van Pink: PinkAdopt!De afgelopen jaren is Pink Elephant sterk gegroeid, onder meer in de zorg. Een sector waar een hoge werkdruk is. Daarnaast zie ik vaak dat medewerkers het liefst zo min mogelijk gebruik maken van techniek, maar dat zij tegelijkertijd wel met veel technologische veranderingen te maken hebben. Een nieuw cliëntendossier, het werken op een iPad, domotica, videobellen met de naasten van cliënten, er komt van alles voorbij. Wanneer wij als Pink dan ook een nieuwe werkplek inrichten, is het van groot belang om de medewerkers hier tijdig bij betrekken. Door het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers in een vroeg stadium en met hen hierover in gesprek te gaan, merk ik dat ze de nieuwe werkplek ook makkelijker accepteren.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Persona’s

Al vanaf de start van een project vind ik het belangrijk om al veel verschillende medewerkers (en meningen) aan te haken en om input te vragen. Daarbij wil ik graag dat dit verschillende type medewerkers zijn, dus niet allemaal vanuit dezelfde afdeling, locatie of functie. Om zeker te weten dat ik medewerkers uit de hele organisatie betrek, start ik met het opstellen van persona’s. Persona’s kan je zien als type gebruikers van (in dit geval) de IT-omgeving en elke persona beschrijft een deel van de medewerkers die op dezelfde manier hiervan gebruik maken. Ik vind het een van de leukste onderdelen van een project, want zo leer ik direct de organisatie heel goed kennen!

Samen met de organisatie ga ik dan opzoek naar de welke type medewerkers er nu eigenlijk zijn, hoe zij gebruik maken van hun werkplek en wat de behoeften zijn. Sommige organisaties zijn hier zelf al heel ver mee, andere organisatie vragen om de expertise van Pink om hen te helpen deze persona’s op te stellen. In de praktijk zie ik dat deze persona’s ook na de implementatie van de nieuwe werkplek gebruikt worden voor verdere ontwikkelingen in het IT-landschap.

Het opstellen van deze persona’s gebeurt niet achter gesloten deuren. Om deze op te stellen stap ik de werkvloer op (het liefst in een roze pinkhesje). Ik vind het altijd onwijs leuk om een dagje mee te lopen, te videobellen met een zorgmedewerker die dat programma met alle vakjes uitlegt (en nee het is écht geen Excel 😉). Ik wil met medewerkers in contact staan en van hen horen hoe zij hun werk doen en wat hun behoeftes zijn. Op die manier weet ik dat de persona’s die ik opstel ook aansluiten op de behoeftes van de medewerkers.

Op basis van de gedefinieerde persona’s stel ik samen met de klant een klankbordgroep op. Deze klankbordgroep is een afspiegeling van de hele organisatie en bestaat idealiter uit 2-5 medewerkers per persona. Het doel van de klankbordgroep is om medewerkers al vroegtijdig in een project te betrekken. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd en deze medewerkers kunnen ook hun eigen collega’s enthousiasmeren. Ze mogen mij natuurlijk ook direct feedback geven of ze vinden dat de klankbordgroep wel een goede afspiegeling is van de organisatie! Daarnaast kijk ik ook met alle leden van de klankbordgroep mee in hun eigen werkpraktijk. Zo ontstaat er een goed beeld van de huidige werkwijzen en digitale vaardigheden van de medewerkers.

Op basis van de informatie die vanuit de klankbordgroep komt, ga ik het verdere PinkAdopt programma vaststellen en starten we met de vervolgfasen. Een tipje van de sluier: het creëren van awareness over de aanstaande wijzigingen is de eerstvolgende stap. In de volgende blog vertel ik je meer hoe we dat bij Pink doen.