EBN kiest weer voor Pink Elephant

EBN kiest weer voor Pink Elephant

Naarden, 27 februari 2019 – Energie Beheer Nederland (EBN) kiest opnieuw voor Pink Elephant als partner voor de levering van kantoorautomatisering en infrastructuur. Naast een schaalbare werkplek gebaseerd op Microsoft technologie, zal Pink Elephant EBN ook verhuizen naar een nieuwe datacenterpartner. De nieuwe werkplek, gekoppeld aan een veilige en toekomst vaste Infrastructuur, biedt EBN een stabiele, snelle en efficiënte werkplek voor de huidige situatie maar is tegelijktijdig een schaalbare basis voor toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met opties tot verlenging. Pink Elephant heeft de afgelopen 8 jaar ook al de kantoorautomatisering en infrastructuur voor EBN verzorgd.  

EBN is eigendom van de Nederlandse staat en voert een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. EBN maakt de komende jaren een transitie door van investeerder en kennispartner in olie en gas naar ook een drijvende kracht op het gebied van duurzamere energie.  Dit zal gepaard gaan met een uitbreiding van de organisatie.

De ontwikkeling van EBN vereist dat de ICT-dienstverlening de komende jaren continu meebeweegt met de organisatie. EBN zocht dan ook een partner die kritisch meedenkt en zich specifiek richt op innovatie, opschoning, efficiency, veiligheid en optimalisatie. Tevens verwacht EBN van de partner dat deze de operationele regievoering van alle meldingen aan de service desk en het changeproces met betrekking tot alle bij de dienstverlening betrokken partijen op zich neemt.

Pink Elephant is na een zorgvuldig selectietraject, onder begeleiding van METRI, geselecteerd om met EBN deze stappen naar de toekomst te maken. De nieuwe overeenkomst met EBN sluit naadloos aan op de strategie van Pink Elephant om zich verder te ontwikkelen als Cloud Service Integrator.

Pink Elephant biedt EBN een flexibel hosting model aan bestaande uit een EBN Private Cloud, een Microsoft Azure Public Cloud en externe SaaS koppelingen. De datacenter diensten zullen door Pink Elephant worden ondergebracht bij Equinix. Met deze faciliteiten kan EBN evolutionair groeien naar een SaaS & PaaS model, op basis van de beschikbaarheid van applicaties en diensten.

Voor een relatief kleine groep hoogopgeleide medewerkers bij EBN, en haar partners, met specialistische kennis, voorziet Pink Elephant in een specifiek type werkplek op basis van persona’s. Hiermee wordt de specifieke werkplek ondersteuning verleend die nodig is voor de betreffende medewerkers van EBN. Deze inrichting via persona’s voorziet ook in een exactere fit van gevraagde capaciteit per betreffende medewerker.

Daarnaast heeft EBN aangegeven veel waarde te hechten aan eindgebruikerstevredenheid. Pink Elephant hanteert met betrekking tot Customer Support een op de beleving van de eindgebruiker gebaseerde werkwijze. Door te begrijpen hoe de eindgebruiker de dienstverlening ervaart is Pink Elephant in staat eindgebruikersondersteuning proactief te verbeteren om incidenten en problemen te voorkomen en/of te verhelpen.

Martin Hoff, Manager Informatie Management EBN: “EBN heeft als missie om de energietransitie te helpen versnellen. Niet door aan de zijlijn te staan, maar als actieve en betrokken speler. Het energiebeleid in Nederland is de afgelopen jaren duidelijk veranderd. Dit zal de komende jaren een flinke verandering voor EBN betekenen.

Jan Boekelman, CFO EBN:“We zijn blij dat we weer op Pink Elephant als ICT-partner kunnen rekenen om deze transformatie mogelijk te maken.”

Rob van Rinsum, Commercieel Directeur Pink Elephant: “We zijn als Pink Elephant heel blij dat we de samenwerking met EBN kunnen continueren.  Pink Elephant ondersteunt EBN hierin door het leveren van een werkplek die ‘het gewoon doet’. Naast dat EBN perfect qua omvang en sector bij Pink Elephant past, zien wij een waardevolle “cultural fit” tussen EBN en Pink Elephant in de manier waarop wij als service integrator toegevoegde waarde kunnen bieden aan de doelstellingen en ambitie van EBN ’

Op de foto: Jan Boekelman (EBN) en Matthijs Havinga ondertekenen het contract.

Meer weten? Neem contact op met

Perry van der Weijden

CEO +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen