Een wereld zonder ITIL®? Time 4 ITIL® 4

Een wereld zonder ITIL®? Time 4 ITIL® 4

Hoe zou de wereld eruitzien zonder ITIL®? Deze vraag hebben we onlangs aan onze cursisten gesteld en het antwoord was samen te vatten in een woord: CHAOS.

Sinds de jaren tachtig biedt ITIL® houvast aan organisaties door een framework te bieden van processen, rollen en verantwoordelijkheden. Er is eigenlijk geen organisatie meer voor te stellen, zeker niet in Nederland, waar geen ITIL®-processen bestaan. De laatste update van ITIL® (V3) stamt uit 2011. De wereld heeft sindsdien echter niet stil gestaan; nieuwe practices als Agile, DevOps, Lean en SAF hebben veel invloed gehad op hoe we naar IT Service Management kijken. Time-to-market, Flexibility, Customer Value zijn niet meer modewoorden, maar zijn randvoorwaardelijk geworden. Daarnaast heeft ook de ontwikkeling in technologieën een vlucht genomen die disruptieve ontwikkeling mogelijk maakt en vindt er steeds meer automatiseren van processen en diensten plaats.

Dit vraagt om een ITIL® update! Of misschien beter een evolutie en deze komt dan ook: ITIL® 4. De basisprincipes van IT Service Management zijn nog steeds valide, maar de nieuwe ITIL® past beter bij de veranderende omstandigheden en sluit beter aan bij andere best en good practices. De focus van ITIL® 4 komt meer te liggen op Flexibility, Agility, Time-to-market, Integration en Automation.
Als IT Service Management Expert denkt Pink Elephant mee met de ontwikkeling van ITIL® 4 en we houden je graag op de hoogte van de vorderingen. Wat we nu al wel weten is dat de verwachte update eind dit jaar effectief zal zijn en dat we begin 2019 kunnen gaan beginnen met de trainingen ITIL® 4.

We keep you posted!

Richard de Boer
Jaap Germans

Meer weten? Neem contact op met

Jan Peter Alberda

Brand Manager +31882356655
Neem contact op

Gerelateerde artikelen