Pink Elephant verlengt haar ISO9001:2015, ISO27001:2017 en NEN7510:2011 certificaten

Pink Elephant verlengt haar ISO9001:2015, ISO27001:2017 en NEN7510:2011 certificaten

Pink Elephant is wederom geslaagd voor de ISO27001, NEN7510 en ISO9001 certificeringen, respectievelijk informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement. Het behouden van deze certificaten is de formele bevestiging van hetgeen Pink Elephant al jaren doet: veiligheid en kwaliteit bieden aan onze klanten en dit continue verbeteren. Daar zijn we trots op!

Vol lof
De auditoren roemden de bedrijfsbrede aandacht voor het verbeteren van de informatiebeveiliging, de werkprocessen en klanttevredenheid. Zij benadrukten tijdens de audit meermaals hoe belangrijk de rol van de medewerkers van Pink Elephant tegenwoordig is als het gaat om informatiebeveiliging tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Systeembeheerders hebben veel rechten in omgevingen van klanten waar zij werkzaam zijn.

Twan van Ravestein, Security Officer bij Pink Elephant beaamt dit: “Pink Elephant is zich hier zeer bewust van. Naast technische en organisatorische maatregelen is ook een Informatiebeveiliging Bewustwordingsprogramma ingezet vanuit het digitale leerplatform van Pink Elephant Education. Daarmee informeren en trainen wij continu onze collega’s over het hoe en wat omtrent de speciale privileges en de toegang tot klantomgevingen. Deze bewustwording is cruciaal voor het effect van alle genomen maatregelen ten behoeve van het beveiligen van informatie.”

Combineren nieuwe normen
De verschillende ISO/NEN normen kennen sinds enige jaren eenzelfde opbouw, de zogeheten High Level Structure (HLS), ten behoeve van de borging en vastleggen van alle zaken die je als organisatie zegt op orde te hebben. Dit geldt zo ook voor de ISO9001:2015 en de ISO27001:2017. Pink Elephant heeft tijdens de externe audit aan kunnen tonen dat deze normen nu naadloos in elkaar op zijn gegaan en elkaar versterken in het realiseren van haar doelstellingen en continue verbetering.

Meer weten? Neem contact op met

Tim de Zwart

Accountmanager +31615458365
Neem contact op

Gerelateerde artikelen