case

KNLTB

case KNLTB

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het overkoepelend orgaan van de tennissport en de tennisverenigingen in Nederland. De KNLTB besloot in 2018 om over te gaan naar een meer Cloud-gedreven infrastructuur waarin Microsoft Office 365 een prominente rol heeft.

Office 365 biedt erg veel voordelen, maar dit geldt alleen als medewerkers weten hoe ze ermee om moeten gaan. “De adoptiesessies van Pink Elephant hebben hierbij geholpen” vertelt René Everaars van KNLTB.

‘Door de adoptiesessies van Pink Elephant komen er veel minder vragen en issues terecht bij onze eigen IT-afdeling, zodat wij ons kunnen richten op ontwikkeling en innovatie.’

Dwayne Tarmidi Functioneel Beheerder KNLTB

Office 365 Adoptiesessies

‘Alle vaste medewerkers van de KNLTB hebben een Office 365 Adoptiesessie gevolgd. De sessies waren praktisch ingestoken en duidelijk toegespitst op onze organisatie’ aldus René Everaars van de KNLTB. ‘De trainer had verstand van zaken en was in staat om de groep echt wat nieuws te leren, vooral op het gebied van vaak onbekende functionaliteiten. Na deze sessies kwam er een bepaalde bewustwording bij medewerkers dat zaken handiger kunnen. Bijvoorbeeld het versturen van SharePoint-links in plaats van losse bijlagen zodat men samen in een document kan werken en altijd bij de meest recente versie kan.’

Bekijk de complete Case

Meer weten? Neem contact op met

Perry van der Weijden

CEO +31882356655
Neem contact op

Meer cases Alle cases