case

ISAH

case ISAH

Isah levert bedrijfssoftware die wereldwijd door bedrijven uit verschillende sectoren wordt toegepast om real time inzicht te krijgen in planning, voortgang en winstgevendheid. Eén van de belangrijkste eigendommen van Isah is de broncode van de software die zij leveren. Daarnaast beschikt het bedrijf over belangrijke bedrijfsgegevens die cruciaal zijn om te bewaren. Daarom vindt Isah het van groot belang om regelmatig een back-up te maken van de gegevens. Back-up draait om zekerheid en daarom schakelde Isah onze expertise in om de back-up en disaster recovery-strategieën te evalueren en verbeteren.

Het voordeel van de nieuwe aanpak is dat we kunnen aantonen dat – met de data die in de cloud worden opgeslagen – het mogelijk is om na een calamiteit de gegevens en systemen snel weer te herstellen

Jos van Baal Manager Product Development

Vertrouwen in nieuwe back-up en recovery strategie

Voor de organisatie was de nieuwe back-up- en recoveryaanpak wel even wennen. Wanneer er jaren met tapes gewerkt is, is men ook gewend dat de tapes aan het einde van de dag worden meegenomen naar huis. Dit is zichtbaar en voelt daarom ook veilig aan. Als eindverantwoordelijke voor de back-ups moet je wel kunnen aantonen dat de nieuwe aanpak veilig en efficiënter is. “Het voordeel van de de nieuwe aanpak is dat we kunnen aantonen dat – met de data die in de cloud worden opgeslagen – het mogelijk is om na een calamiteit de gegevens en systemen snel weer te herstellen”, aldus van Baal.

“Deze disaster recovery-audit voeren we nu jaarlijks uit. Dit is het ultieme bewijs dat wij in staat zijn om de data die ergens op schijf staat weer binnen de productieomgeving te brengen. Je test niet alleen of de back-ups correct zijn, maar ook of je de juiste gegevens opslaat en of je procedureel in staat bent om dat allemaal weer volledig opnieuw op te bouwen. De audit die we hebben uitgevoerd heeft ons een aantal dingen geleerd: we moesten onze back-up nog wat verfijnen, maar we waren in staat om in ongeveer anderhalve dag de belangrijkste backoffice-systemen weer helemaal operationeel te krijgen. Dat geeft een goed gevoel, want dit was de eerste keer dat we ook echt konden zien dat onze aanpak succesvol is.”

Meer weten? Neem contact op met

Perry van der Weijden

CEO +31882356655
Neem contact op

Meer cases Alle cases