Cordaan besteedt IT uit aan Pink Elephant

Cordaan besteedt IT uit aan Pink Elephant

Zorgverlener Cordaan heeft een driejarig outsourcingscontract afgesloten met Pink Elephant. De overeenkomst omvat de volledige IT- en werkplekinfrastructuur van Cordaan en kent opties voor verlenging. De samenwerking is een strategische keuze van de zorgverlener, met als doelstelling technologische innovaties voor de zorg te kunnen bevorderen.

Jaarlijks biedt Cordaan 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams. Cordaan is actief in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep.

Met 5.400 medewerkers en 2.000 vrijwilligers is Cordaan één van de grootste zorgverleners van Nederland. De organisatie wil verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in Amsterdam. Cordaan heeft dan ook in 2017 een strategische koers uitgezet waarin investeringen in technologische innovaties voor de zorg een belangrijke rol innemen. Naast het verder ontwikkelen van ‘veilig thuis technologie’, wil Cordaan technologie benutten voor het leveren van de juiste zorg aan haar cliënten op het juiste moment. Om dit te bereiken, zijn het optimaliseren van de informatie-uitwisseling en het ondersteunen van de Cordaan-medewerkers met technologie als speerpunten van de nieuwe koers benoemd.

De samenwerking met Pink Elephant gaat deze ambitie vormgeven. Pink Elephant gaat bijvoorbeeld een portaal ontwikkelen waarmee de medewerkers van Cordaan applicaties op een veilige en eenvoudige manier kunnen gebruiken. Het portaal wordt afgestemd op de werkzaamheden van de betreffende medewerker en is zowel via een tablet als een vaste werkplek te benaderen. De werkplekondersteuning wordt ook ingericht op de verschillende locaties van de Cordaan medewerkers en -vrijwilligers. Deze ondersteuning zal Pink Elephant met behulp van elektrische scooters gaan verzorgen om op een duurzame manier het tijdsverlies voor de zorgverleners tot een minimum te beperken. Verder omvat het contract onder meer het netwerkbeheer, datacenterdiensten en software-adoptietrainingen.

‘Er is gekozen voor een flexibel en schaalbaar model, met als doel Cordaan te ontzorgen op de running business rondom infrastructuur, werkplekken en gebruikersondersteuning en verdere innovaties mogelijk te maken. Hiermee kunnen wij de komende jaren echt invulling geven aan onze koers om de technologische vernieuwingen zo snel mogelijk ten goede te laten komen aan onze cliënten.’

‘Naast de culturele ‘fit’, bleek Pink Elephant zich tijdens het hele proces uitermate goed verdiept te hebben in wat er belangrijk is voor Cordaan. ‘Wij richten ons primair op het leveren van goede zorg aan cliënten en hebben daarbij behoefte aan een wendbare outsourcingspartner die ons in het aan verandering onderhevige zorgveld kan ondersteunen. Het contract heeft ambitieuze doelstellingen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Cordaan met Pink Elephant een partner heeft gekozen om deze waar te maken’, aldus De Bie.

Meer weten? Neem contact op met

Harry Veerman

Key Account Manager +31643378561
Neem contact op

Gerelateerde artikelen